„Poznatky dosažené Forem 2000 budou, jsem si jist, velmi hodnotnými pro práci mezinárodní komunity při projednávání těchto témat.”
Romano Prodi, předseda Evropské komise, 2004
Úvodní stránka ProjektyIniciativa Společná starost

Iniciativa Společná starost


Iniciativa Společná starost, která svou činnost započala v dubnu 2005, vznikla v kontextu pražských konferencí Fora 2000 z původního návrhu Jeho Svatosti dalajlamy ve spolupráci s Václavem Havlem, princem El Hassanem bin Talalem a Frederikem Willemem de Klerkem. Iniciativa Společná starost je volným a otevřeným uskupením osobností reprezentujících různé kultury, historii, náboženství a tradice.


V zájmu prosazování principů dobrého vládnutí, respektu k lidským právům a vzájemné tolerance, se členové iniciativy Společná starost vyjadřují prostřednictvím společných stanovisek k nejdůležitějším otázkám dnešního světa, aby dobrým způsobem ovlivňovali politická rozhodování při vědomí, že společným hlasem lze efektivněji prosazovat změny k lepšímu.

Iniciativa Společná starost

Podporují nás

Nadace Avast

 

Najdete nás na