„Děkuji svému příteli Václavu Havlovi, který vždy stál solidárně na mé straně, za pozvání na toto významné setkání."
Oswaldo Paya Sardinas, kubánský disident, 2007

Pražská deklarace

11. prosince 2011
 
My, účastníci konference „Demokracie a lidská práva v Asii: Rok od prázdné židle v Oslu“, kteří jsme se v Praze sešli na pozvání prezidenta Václava Havla, chceme přispět k mezinárodnímu úsilí o šíření uvědomění a o podporu zlepšování celosvětové situace v dodržování lidských práv.
 
Včera jsme si na celém světě připomněli třiašedesáté výročí vzniku Všeobecné deklarace lidských práv. V deklaraci stojí, že všichni lidé mají právo na svobodný život zbavený strachu a nouze. Tato práva jsou nedělitelná a univerzálně platná.
 
V poslední době je nárůst hospodářského rozvoje a síly Asie středem značné mezinárodní pozornosti. Velmi málo významu a pozornosti je však bohužel věnováno odsouzeníhodnému stavu lidských práv v mnoha oblastech Asie. V Číně, Severní Koreji, Íránu, Sýrii atd. vidíme v oblasti lidských práv stagnaci či dokonce změnu k horšímu. Proto je rostoucí pragmatické ticho motivované ekonomickými zájmy některých bohatých západních zemí pro nás zdrojem velkého znepokojení.
 
Otevřenější, svobodnější a demokratičtější Čína je nesmírně důležitá jak pro Asii, tak pro celý svět. Čína potřebuje lidská práva, demokracii a právní řád proto, že tyto hodnoty jsou základem svobodné a dynamické společnosti. Jsou také zdrojem skutečné jednoty a stability. Je zřejmé a evidentní, že mnoho Číňanů bojuje za demokracii v Číně s nasazením vlastních životů.
 
V této situaci je povinností mezinárodního společenství a zejména svobodného světa tyto osoby podporovat. Je naší zodpovědností dělat vše pro jejich podporu a povzbuzení jejich ducha.
 
V tomto smyslu jsme se sešli, abychom si připomněli první výročí udělení Nobelovy ceny míru Liu Xiaobovi, který je dodnes – spolu s mnoha dalšími vězni svědomí – držen čínskými úřady ve vězení.
 
Stejně tak by mezinárodní společenství mělo podporovat a povzbuzovat projevy opatrných změn správným směrem v Barmě. Je zásadní, aby mezinárodní společenství přijalo efektivní kroky na podporu smysluplného a plodného dialogu mezi laureátkou Nobelovy ceny Aung San Suu Kyi a barmskými úřady.
 
Uvědomujeme si, že svět se nezmění přes noc tím, že budeme na konferencích hovořit o lidských právech a demokracii, ani že to nepovede k okamžitému propuštění vězňů svědomí. Ve skutečnosti se často dá dělat jen velmi málo k dosažení okamžitých změn k lepšímu. Ale vždy je v našich silách a možnostech dávat utlačovaným a pronásledovaným jasně najevo, že na ně svět nezapomněl a že nám jejich úděl není lhostejný. Tyto projevy účasti, podpory a solidarity jsou nesmírně důležité pro udržování a posilování ducha a naděje lidí, kteří bojují za lidská práva a demokracii často za cenu uvěznění či vlastního života. Právě tito lidé představují síly, které nakonec dosáhnou svobody, demokracie a lidských práv.
 
Využijme proto každé možné příležitosti a všech prostředků, které máme k dispozici, k tomu, abychom tyto jedince podpořili v jejich šlechetném boji.
 
                   
Jeho Svatost dalajlama
Václav Havel
Stéphane Hessel
Jianli Yang
Shirin Ebadi
Bernard Kouchner
Lech Wałęsa
Gianni Vernetti
 

Konference a kulaté stoly

Podporují nás

Nadace Avast

 

Najdete nás na