„Forum 2000 představuje svou užitečnost jako místo pro reflexe o průběhu globalizace.”
Jacques Chirac, prezident Francie, 2004

Pražská deklarace

11. prosince 2011
 
My, účastníci konference „Demokracie a lidská práva v Asii: Rok od prázdné židle v Oslu“, kteří jsme se v Praze sešli na pozvání prezidenta Václava Havla, chceme přispět k mezinárodnímu úsilí o šíření uvědomění a o podporu zlepšování celosvětové situace v dodržování lidských práv.
 
Včera jsme si na celém světě připomněli třiašedesáté výročí vzniku Všeobecné deklarace lidských práv. V deklaraci stojí, že všichni lidé mají právo na svobodný život zbavený strachu a nouze. Tato práva jsou nedělitelná a univerzálně platná.
 
V poslední době je nárůst hospodářského rozvoje a síly Asie středem značné mezinárodní pozornosti. Velmi málo významu a pozornosti je však bohužel věnováno odsouzeníhodnému stavu lidských práv v mnoha oblastech Asie. V Číně, Severní Koreji, Íránu, Sýrii atd. vidíme v oblasti lidských práv stagnaci či dokonce změnu k horšímu. Proto je rostoucí pragmatické ticho motivované ekonomickými zájmy některých bohatých západních zemí pro nás zdrojem velkého znepokojení.
 
Otevřenější, svobodnější a demokratičtější Čína je nesmírně důležitá jak pro Asii, tak pro celý svět. Čína potřebuje lidská práva, demokracii a právní řád proto, že tyto hodnoty jsou základem svobodné a dynamické společnosti. Jsou také zdrojem skutečné jednoty a stability. Je zřejmé a evidentní, že mnoho Číňanů bojuje za demokracii v Číně s nasazením vlastních životů.
 
V této situaci je povinností mezinárodního společenství a zejména svobodného světa tyto osoby podporovat. Je naší zodpovědností dělat vše pro jejich podporu a povzbuzení jejich ducha.
 
V tomto smyslu jsme se sešli, abychom si připomněli první výročí udělení Nobelovy ceny míru Liu Xiaobovi, který je dodnes – spolu s mnoha dalšími vězni svědomí – držen čínskými úřady ve vězení.
 
Stejně tak by mezinárodní společenství mělo podporovat a povzbuzovat projevy opatrných změn správným směrem v Barmě. Je zásadní, aby mezinárodní společenství přijalo efektivní kroky na podporu smysluplného a plodného dialogu mezi laureátkou Nobelovy ceny Aung San Suu Kyi a barmskými úřady.
 
Uvědomujeme si, že svět se nezmění přes noc tím, že budeme na konferencích hovořit o lidských právech a demokracii, ani že to nepovede k okamžitému propuštění vězňů svědomí. Ve skutečnosti se často dá dělat jen velmi málo k dosažení okamžitých změn k lepšímu. Ale vždy je v našich silách a možnostech dávat utlačovaným a pronásledovaným jasně najevo, že na ně svět nezapomněl a že nám jejich úděl není lhostejný. Tyto projevy účasti, podpory a solidarity jsou nesmírně důležité pro udržování a posilování ducha a naděje lidí, kteří bojují za lidská práva a demokracii často za cenu uvěznění či vlastního života. Právě tito lidé představují síly, které nakonec dosáhnou svobody, demokracie a lidských práv.
 
Využijme proto každé možné příležitosti a všech prostředků, které máme k dispozici, k tomu, abychom tyto jedince podpořili v jejich šlechetném boji.
 
                   
Jeho Svatost dalajlama
Václav Havel
Stéphane Hessel
Jianli Yang
Shirin Ebadi
Bernard Kouchner
Lech Wałęsa
Gianni Vernetti
 

Konference a kulaté stoly

Podporují nás

International Visegrad Fund

 

Najdete nás na